Storvorde Fitness

Fitnesscenter for alle

OPRET ABONNEMENT

Abonnement

200 kr pr måned

1 dagsbilltet 35 kr

Regler i Centeret

Vi ønsker, at alle skal have en god oplevelse når de træner hos os og der skal være plads til alle. Derfor forventer vi en positiv omgangstone, hvor vores medlemmer udviser respekt for og tager hensyn til hinanden.

Vi accepterer ikke adfærd i vores centre, der kan opfattes som krænkende eller respektløs. Dette omfatter sproglige ytringer, kropssprog og andre udtryksformer.

Personalets anvisning skal til enhver tid følges og står ikke til diskussion.

Trusler og vold accepteres ikke i centeret

Under træning skal der altid anvendes beklædning og sko, der er beregnet til indendørs træning.

Man skal altid være anstændigt påklædt, man må eksempelvis ikke træne i bar overkrop.

Husk at tørre motionsmaskiner af med klud og sprit efter brug. 

Medbring håndklæde til brug på maskiner.

Indtagelse af mad, frugt og lign. er ikke tilladt i centret.

Rygning er ikke tilladt i centret.

Al affald skal fyldes i affaldsspandene

Udstyr og faciliteter skal ryddes op, og udstyret skal behandles efter hensigten.

Vis hensyn til andre brugere ved ikke at optage plads og maskiner unødigt.

Brug af kalk, talkum og lign. Er ok, men du tørre selv op efter brug.


Du skal behandle maskiner og udstyr efter hensigten, forkert brug og hærværk kan medføre erstatningskrav.


Opbevaring:

Det anbefales at låse værdigenstande inde i skabene i garderoben for at mindske risikoen for tyveri. Storvorde Fitness påtager sig ikke noget ansvar for dine personlige ejendele.

Vi opfordrer til, at du ikke opbevarer særligt værdifulde genstande (fx ure, smykker) i skabene.
Tasker, udendørs fodtøj, overtøj m.m. skal anbringes i omklædningsrummet, eller medbringes rundt i centeret så det ikke er til gene for andre medlemmer.BEHANDLING AF UDSTYR

Vores udstyr skal behandles med respekt og må kun benyttes efter forskrifterne og til de øvelser, det er beregnet til.
Håndvægte og stænger skal have gulvkontakt, før du slipper.

Læg udstyret på plads efter brug.


Det er ikke tilladt at medbringe barnevogn i centrene, medmindre personalet konkret har givet tilladelse til dette. Personalet er ikke forpligtet til at give tilladelse.

Mobilsamtaler i centret skal begrænses. Udvis hensyn og sæt din mobil på ”lydløs” under træningen. 

Det er ikke tilladt at tage billeder eller filme andre medlemmer i centrene samt lave opslag på online-media, hvor medlemmer kan identificeres uden deres samtykke.


PRIVAT VIRKSOMHED

Der må ikke udøves privat virksomhed i Storvorde Fitness, såsom træningsvejledning, personlig træning eller anden selvstændig virksomhed uden forudgående skriftlige tilladelse fra Centerledelsen.


DOPING

Salg af doping i centret medfører politianmeldelse samt udelukkelse.


RUSMIDLER

Rygning inkl. e-cigaretter er ikke tilladt i vores centre.

Du må ikke opholde dig i centret, hvis du er påvirket af alkohol, narkotika, nervemedicin eller andet som påvirker din evne til at træne sikkert.


Adgang i centeret

Vores åbningstider skal overholdes. Det betyder, at centret skal være forladt ved lukketid.

Der er kun adgang for betalende medlemmer i centeret, det er ikke tilladt at lukke andre ind.

Børn under 12 år må ikke opholde sig i centeret.

Medlemmer i aldersgruppen 12-15 skal have et medlem over 18 med i centeret.

Der må ikke medtages dyr i centeret

Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader brug af faciliteter i Storvorde Fitness

Medlemskab af Storvorde Fitness er personligt og må ikke benyttes af andre. (medfører bortvisning.)

Du må ikke udlåne din kode til andre eller tage gæster med ind i centret. (medfører bortvisning)


Opsigelse:
Opsigelse er løbende måned plus 1 måned. Ved længere bindingsperioder, ophører medlemskab ved udgangen af perioden. Opsigelse skal ske ved fysisk fremmøde i centeret eller via e-mail: info@storvordefitness.dk


Manglende betaling
Vi forbeholder os retten til at lukke medlemskaber der ikke bliver betalt til tiden. Medlemskab kan genåbnes ved indbetaling af restance.

Betaling

Medlemskaber trækkes automatisk fra betalingskort, når ny periode starter.

 

Overvågning:
Overvågning af centret kører på et system for sig selv og vil kun blive gennemset i tilfælde af mistanke om brud på regler.

Ved overtrædelse af ordensreglementet eller manglende efterlevelse af personalets anvisninger kan Instruktører samt Centerleder til enhver

tid bortvise et medlem såfremt de finder overnævnte regler brudt.

Har du spørgsmål?